Typografie v titulcích | Idahovy titulky

Typografie v titulcích

Tento článek je výsledkem určitého vývoje od svých prvních titulků, kdy jsem typografické značky dělal v zásadě nahodile, jak mi právě připadlo vhodné, až do standardů, které jsem si určil po přečtení různých článků věnujících se typografii. Ač nejsou daná žádná pravidla určující grafickou úpravu textu v titulcích, pokusím se udělat určitý souhrn doporučení nebo pravidel, jimiž se poslední dobou řídím a jež vyžaduji i při korekturách.

 • Rozdělování titulků

Nejčastější případ, když se roztáhne text jedné věty na dva titulky. Následují-li oba dva titulky těsně po sobě, nezakončuji text žádným zvláštním znakem kromě čárky, pokud následuje spojka. Je-li mezera významnější, odmlka, tj. první věta má téměř charakter nedokončené věty, ukončím první titulek trojtečkou alt+0133 a následující větu začnu také trojtečkou. Vynechám i čárku, i když následuje v další větě spojka. Mezi trojtečku a text v následujícím řádku vložím mezeru.
Příklad:
Zítra tam půjdu… (pomlka v řeči)
… když bude doma.
Zde je patrně nutno posuzovat každý příklad zvlášť.

Často jsem se setkal s rozdělováním titulků pomocí spojovníku, obzvláště ve skandinávských filmech. Takovéto dělení se pak přeneslo i do českého překladu. Nevím, zda existují nějaká pravidla na severu Evropy, ale mě spojovník, který je vlastně ve střední úrovni textu, velice ruší.

 

 • Neúplná věta

Nedokončenou větu zakončím trojtečkou alt+0133.
Přerušenou větu ukončím mezerou a pomlčkou alt+0150. Za přerušenou větu považuji i takovou, když mluvčí dokončil slovo, ale pokračoval by dál, ale něco nebo někdo mu v tom zabránil třeba skočením do řeči, ranou do hlavy…  :)
Příklad:
Nedokončená věta…
Přerušená vě –

 

 • Dvě věty v jednom titulku

Takovéto titulky nezačneme spojovníkem, ale pomlčkou. Pomlčka se píše alt+0150. Vždy se odděluje mezerou (bez mezer pomlčku píšeme v textu ve významu a, až, od–do nebo versus/proti).
Příklad:
– Ahoj, jak se máš?
– Mám se dobře.

 

 • Uvozovky „ “

Často se zaměňují za tzv. primu: alt+034, kterou si z důvodu zjednodušeného psaní zaměňují za anglické uvozovky, jež jsou pouze nahoře. České uvozovky se píšou zadáním alt+0132, uvozovky dole,  a alt+0147, uvozovky nahoře. V případě psaní anglického textu se píší anglické uvozovky alt+0147, úvodní uvozovky, alt+0148, uzavírací uvozovky.

 

 • Číslovky

Psaní číslovek se věnuje hezky tento článek
Já jen dodám, že kratší číslovky se snažím psát slovy.  Označení, kupříkladu typu stroje, píšu číslicemi.
Příklad:
Půjč mi deset korun. Ve tři hodiny. Toto je model Hawk 3.

Časový údaj v češtině udáváme s tečkou mezi hodinami a minutami. Dvojtečkou oddělujeme až minuty od sekund, desetiny sekund pak běžnou čárkou. U časových intervalů oddělujeme hodiny od minut také dvojtečkou.

 

 • Spojovník

Spojuje částí slov, vytyčuje slabiky v rámci slova (le-ta-dlo) nebo spojuje více slov do složenin: česko-německý.

 

 • Trojtečka

Trojtečka se používá ve dvou základních funkcích: 1. ve funkci výpustky (elipsy), kdy naznačuje vypuštění té části citovaného textu nebo přímé řeči, která pro účel citace není nezbytná nebo je všeobecně známá a její uvedení by bylo nadbytečné, v takovém případě dáváme trojtečku raději do závorek (kulatých, pokud výpustku provedl autor textu, nebo hranatých, pokud výpustku dodatečně naznačuje editor textu) a z obou stran ji oddělujeme mezerou, v případě, že trojtečka stojí na začátku nebo na konci citace nebo přímé řeči oddělené uvozovkami, oddělíme ji mezerou od textu, ale k počátečním nebo koncovým uvozovkám, příp. před nimi psanému interpunkčnímu znaménku ji píšeme těsně; 2. ve funkci odmlky, kdy ji píšeme těsně k předchozímu slovu.Okomentováno 4. k “Typografie v titulcích”

 1. Není u dvou vět v jednom titulku spíše zvykem začínat spojovníkem (a ne pomlčkou)?

  A k českým uvozovkám „“ – jsem trochu na rozpacích, jestli je používat. Mám totiž zkušenost, že ne každý přehrávač je dokáže správně zobrazit (např. kolem nich vkládá nadbytečné mezery). Stalo se ti to někdy?

  • Idaho napsal:

   Těžko říct, co je a co není „zvykem“. Toto je spíše takové doporučení, jelikož, čistě typograficky, spojovník má jinou funkci, než má pomlčka. Tou funkcí je spojovat slova.

   Co se uvozovek týče přehrávačů a uvozovek, zde se nejspíše jedná o chybnou interpretaci znakové sady. Nikdy jsem se s nesetkal s tím že by přehrávač vkládal nadbytečné mezery. Používám výlučně Media Player Classic Home Cinema, občas VLC, ale viděl jsem i GOM player, pokud se ovšem nebavíme o hardwarových přehrávačích, o těch nevím nic.

   • Hm, je fakt, že typograficky to dává smysl. Ale napadá mě velký argument pro spojovník – ušetří přecejen trochu místa.

    Ad uvozovky – viděl jsem to na jedné televizi při přehrávání před DLNA… Nicméně budu doufat, že to byl spíš ojedinělý případ. Na PC by to snad mělo být v pohodě, to jo.

    • Idaho napsal:

     Spojovník nebo pomlčka, všechno je to jeden znak, takže rozdíl je pouze optický, záleží na fontu. Ušetřit se dá pouze, když vynecháme mezeru za ním – když jsem dělal titulky pro festival bollywoodských filmů a musel jsem se dostávat do příšerné normy 32 znaků na řádek, každá finta na ušetření místa mi byla dobrá.

Okomentovat