Typografie v titulcích | Idahovy titulky

Typografie v titulcích

Tento článek je výsledkem určitého vývoje od svých prvních titulků, kdy jsem typografické značky dělal v zásadě nahodile, jak mi právě připadlo vhodné, až do standardů, které jsem si určil po přečtení různých článků věnujících se typografii. Ač nejsou daná žádná pravidla určující grafickou úpravu textu v titulcích, pokusím se udělat určitý souhrn doporučení nebo pravidel, jimiž se poslední dobou řídím a jež vyžaduji i při korekturách.

 • Rozdělování titulků

Nejčastější případ, když se roztáhne text jedné věty na dva titulky. Následují-li oba dva titulky těsně po sobě, nezakončuji text žádným zvláštním znakem kromě čárky, pokud následuje spojka. Je-li mezera významnější, odmlka, tj. první věta má téměř charakter nedokončené věty, ukončím první titulek trojtečkou alt+0133 a následující větu začnu také trojtečkou. Vynechám i čárku, i když následuje v další větě spojka. Mezi trojtečku a text v následujícím řádku vložím mezeru.
Příklad:
Zítra tam půjdu… (pomlka v řeči)
… když bude doma.
Zde je patrně nutno posuzovat každý příklad zvlášť.

Často jsem se setkal s rozdělováním titulků pomocí spojovníku, obzvláště ve skandinávských filmech. Takovéto dělení se pak přeneslo i do českého překladu. Nevím, zda existují nějaká pravidla na severu Evropy, ale mě spojovník, který je vlastně ve střední úrovni textu, velice ruší.

 

 • Neúplná věta

Nedokončenou větu zakončím trojtečkou alt+0133.
Přerušenou větu ukončím mezerou a pomlčkou alt+0150. Za přerušenou větu považuji i takovou, když mluvčí dokončil slovo, ale pokračoval by dál, ale něco nebo někdo mu v tom zabránil třeba skočením do řeči, ranou do hlavy…  🙂
Příklad:
Nedokončená věta…
Přerušená vě –

 

 • Dvě věty v jednom titulku

Takovéto titulky nezačneme spojovníkem, ale pomlčkou. Pomlčka se píše alt+0150. Vždy se odděluje mezerou (bez mezer pomlčku píšeme v textu ve významu a, až, od–do nebo versus/proti).
Příklad:
– Ahoj, jak se máš?
– Mám se dobře.

 

 • Uvozovky „ “

Často se zaměňují za tzv. primu: alt+034, kterou si z důvodu zjednodušeného psaní zaměňují za anglické uvozovky, jež jsou pouze nahoře. České uvozovky se píšou zadáním alt+0132, uvozovky dole,  a alt+0147, uvozovky nahoře. V případě psaní anglického textu se píší anglické uvozovky alt+0147, úvodní uvozovky, alt+0148, uzavírací uvozovky.

 

 • Číslovky

Psaní číslovek se věnuje hezky tento článek
Já jen dodám, že kratší číslovky se snažím psát slovy.  Označení, kupříkladu typu stroje, píšu číslicemi.
Příklad:
Půjč mi deset korun. Ve tři hodiny. Toto je model Hawk 3.

Časový údaj v češtině udáváme s tečkou mezi hodinami a minutami. Dvojtečkou oddělujeme až minuty od sekund, desetiny sekund pak běžnou čárkou. U časových intervalů oddělujeme hodiny od minut také dvojtečkou.

 

 • Spojovník

Spojuje částí slov, vytyčuje slabiky v rámci slova (le-ta-dlo) nebo spojuje více slov do složenin: česko-německý.

 

 • Trojtečka

Trojtečka se používá ve dvou základních funkcích: 1. ve funkci výpustky (elipsy), kdy naznačuje vypuštění té části citovaného textu nebo přímé řeči, která pro účel citace není nezbytná nebo je všeobecně známá a její uvedení by bylo nadbytečné, v takovém případě dáváme trojtečku raději do závorek (kulatých, pokud výpustku provedl autor textu, nebo hranatých, pokud výpustku dodatečně naznačuje editor textu) a z obou stran ji oddělujeme mezerou, v případě, že trojtečka stojí na začátku nebo na konci citace nebo přímé řeči oddělené uvozovkami, oddělíme ji mezerou od textu, ale k počátečním nebo koncovým uvozovkám, příp. před nimi psanému interpunkčnímu znaménku ji píšeme těsně; 2. ve funkci odmlky, kdy ji píšeme těsně k předchozímu slovu.4 komentáře k “Typografie v titulcích”

 1. Není u dvou vět v jednom titulku spíše zvykem začínat spojovníkem (a ne pomlčkou)?

  A k českým uvozovkám „“ – jsem trochu na rozpacích, jestli je používat. Mám totiž zkušenost, že ne každý přehrávač je dokáže správně zobrazit (např. kolem nich vkládá nadbytečné mezery). Stalo se ti to někdy?

 2. Idaho napsal:

  Těžko říct, co je a co není „zvykem“. Toto je spíše takové doporučení, jelikož, čistě typograficky, spojovník má jinou funkci, než má pomlčka. Tou funkcí je spojovat slova.

  Co se uvozovek týče přehrávačů a uvozovek, zde se nejspíše jedná o chybnou interpretaci znakové sady. Nikdy jsem se s nesetkal s tím že by přehrávač vkládal nadbytečné mezery. Používám výlučně Media Player Classic Home Cinema, občas VLC, ale viděl jsem i GOM player, pokud se ovšem nebavíme o hardwarových přehrávačích, o těch nevím nic.

 3. Hm, je fakt, že typograficky to dává smysl. Ale napadá mě velký argument pro spojovník – ušetří přecejen trochu místa.

  Ad uvozovky – viděl jsem to na jedné televizi při přehrávání před DLNA… Nicméně budu doufat, že to byl spíš ojedinělý případ. Na PC by to snad mělo být v pohodě, to jo.

 4. Idaho napsal:

  Spojovník nebo pomlčka, všechno je to jeden znak, takže rozdíl je pouze optický, záleží na fontu. Ušetřit se dá pouze, když vynecháme mezeru za ním – když jsem dělal titulky pro festival bollywoodských filmů a musel jsem se dostávat do příšerné normy 32 znaků na řádek, každá finta na ušetření místa mi byla dobrá.