SubRip | Idahovy titulky

SubRip

Nejznámější a nejjednodušší formát titulků je SubRip. Jde o textový soubor, kde jsou zapisované titulky tímto způsobem:

Základní zápis formátu SubRip

Tedy číslo titulku, počáteční a koncový čas titulku a samotný text.
Protože si však s tímto základním zápisem textu někdy nevystačíme a protože chceme oddělit od mluvené řeči nápisy nebo vnitřní monology postav, neboť probíhají mnohdy zároveň, použijeme k tomuto odlišení tagy.

Základní tagy

Tagy jsou jednoduché značky, které přidány ve správném formátu před a za vybraný text, který chceme odlišit, a ty pak změní jeho vizuální podobu. Tagy se spolu dají navzájem kombinovat. Pro formát SubRip se dají použít některé tagy z HTML jazyka.

Kurzíva
Použití pro vnitřní monology nebo nápisy.

Zápis kurzívy

 

 

Tučné
Zesílení textu je převážně nepoužitelné, protože většina uživatelů ho již má přednastavený.

Zápis tučného písma

 

 

Podtržení
Také nepříliš použitelné

Zápis podtržení

 

 

Přeškrtnutí
Nepoužitelné, uvádím jen pro úplnost.

Zápis přeškrtnutí

 

 

Pokročilejší tagy

Zajímavější jsou pokročilejší tagy, které nám umožňují měnit velikost, barvu i samotný font bez ohledu na to, jaký je přednastavený. Každý tento tag začíná vždy příkazem font následovaný jedním nebo více tagy, podle toho, co chcete změnit, a vybraný text musí být vždy ukončený příkazem /font.

Zápis fontu

Takovýmto zápisem dostanete následující text: Kdo miluje mne natolik, že by se zřekl svého holého života?
face= změní font např. face=“times new roman“
size= změní velikost písma např size=“24″, kdy číslo znamená velikost fontu, nebo size=“+3″, kdy číslo znamená, o kolik bude text větší nežli přednastavený.
color= změní barvu fontu. Např. color=“blue“ změní barvu na modrou. Namísto názvu barvy může být i barva uvedená šestnáctkovém RGB kódu, např. color=“#0000FF“.Nelze přidávat komentáře.