Avisubdetector | Idahovy titulky

Avisubdetector

Něco na začátek

K získaní titulků vložených přímo do obrazu, hardsubů, slouží program Avisubdetector, dále jen ASD. Samotný program má velké množství možností nastavení, kterým nerozumím, a nechci se jimi proto moc zabývat, protože na běžnou práci většinou zcela postačí základní nastavení. Ripovaní hardsubů rozhodně není snadná záležitost, a pokud vám postačí jen časovaní, lze si s trochou cviku udělat vlastní časování rychleji a bez chyb v Aegisubu podle zvukové stopy. ASD v automatickém módu totiž nemusí zachytit všechny titulky a jiné zase může rozkouskovat i na několik desítek samostatných titulků o délce trvaní jen několika desetin vteřiny. Samotná práce s ASD není nijak složitá, pro neznalého však může působit trochu nepřehledně, doufám tedy, že tento jednoduchý návod vám pomůže k práci a tím zlepší život fandům anime, kteří neovládají dostatečně cizí jazyk, a pro něž se takto obětujete. 😉
Důležité je mít nainstalované příslušné kodeky, neboť samotné filtry (CCCP pack) nestačí.

Jak získat pouze časovaní

Otevřete v programu video obsahující hardsuby, klepněte na Automatic Mode a Start (Full) a sledujte jen, jak zachytává ASD časování titulků. Po dojetí programu do konce vám ASD nabídne uložení titulků. Poznámka: ASD ukládá titulky ve formátu SubRip. Poté se na video podívejte znovu, spojte nebo rozdělte chybně rozdělené titulky a ručně doplňte chybějící.

Přepis dialogů čili přesnější, a tím komplikovanější cesta k získání titulků

Hodí se, připravujete-li titulky pro překladatele, překládáte text rovnou, chcete mít ihned přesné načasování. Důležité je zkonvertovat  video nejlépe do formátu MJPEG, já používám kodek PICvideo. Tímto krokem si ušetříte mnohé vrásky.

Otevřete v programu video obsahující hardsuby, klepněte na Manual Mode a Start (Full). V případě že ASD některý titulek přeskočí, zapauzujte program a vraťte se šipkami zpět na začátek titulku a klepněte na FORCE SUB ->, napište text titulku a potvrďte jej Accept Text, poté jeďte šipkami na konec titulku a znovu klepněte na FORCE SUB ->No Subtitle, čímž titulek ukončíte. Doporučuji pak klepnout na tlačítko „SET (s šipkou pod), tím začne ASD hledat titulky od posledního framu, čili od toho, kam jste se právě ručně dostali, jinak přeskočí zpět na místo, kde jste ho zapauzovali, ale je to spíše už na vás. Pokud se ASD zastaví v Manual Mode jednou nebo několikrát na jednom titulku s tím, že zachytil nový, klepněte jen na Not Changed. Zachytí-li titulek na místě, kde žádný není, klepněte na Ignore. Někdy ASD nezachycuje kratší titulky nebo přechody mezi dvěma po sobě těsně následujícími titulky. Zkuste zatrhnout v nastavení Tracking Changes políčko MED s hodnotou 20. Titulky zobrazované v horní části obrazu, jako jsou třeba poznámky, text skladby atd., můžete zachytávat tím, že v kolonce Crop Bottom zadáte hodnotu 75 a Crop Top hodnotu 1, nebo v Crop Settings posunete jezdci a spustíte ASD znovu od začátku.

Funkce zvaná OCR

Poslední verze ASD obsahuje funkci OCR, kdy dokáže program rozlišit jednotlivé znaky podobným způsobem jako SubRip nebo SubResync (součast VobSubu). Nemám s ním nejlepší zkušenosti, vlastně jsem to zkoušel jen několikrát s nevalným výsledkem.

Film nahraný z televize

Na rovinu, ASD nefunguje na hardsuby u filmů nahraných z televize. Bezpodmínečně je třeba film převést do formátu MJPEG a pohybovat se ve videu šipkami a označit začátek a konec jednoho každého titulku klepnutím na FORCE SUB. Viz výše manuální mód.

Několik obrázků

 

 

 Nelze přidávat komentáře.