Forbidden City Cop je venku | Idahovy titulky

Forbidden City Cop je venku

Steelista se mi během mokkori prázdnin nabídl, že si přečte titulky k Forbidden City Copovi – můj český překlad názvu je Agent 008: Ve službách Jeho císařské milosti. A jak slíbil, tak i učinil. Rychlostí, jež se tolik liší od vydávání Lagannu, titulky během krátké doby zkorigoval, takže je mohu již vydat :P. Titulky naleznete v kolonce Titulky ke stažení

Both comments and pings are currently closed.


Nelze přidávat komentáře.